Modern webbutveckling

Vi bygger responsiva webbplatser med väl beprövad teknik.

Vi kan erbjuda webbplatser som ”ligger i tiden”. Givetvis responsiva så att de ska fungera bra i dator, tablet och smartphone. I klienten kan vi exempelvis erbjuda utveckling i AngularJS, ett JavaScript-ramverk, för att få snabba, dynamiska webbsidor.

För att snabbt utveckla beprövade grafiska gränssnitt kan vi tillsammans med AngularJS använda Bootstrap, Angular Material och andra ramverk.

Sass
HTML5