Vidareutveckling av befintliga system

Vi bygger responsiva webbplatser med väl beprövad teknik.

Har ni ett befintligt system som behöver underhållas, vidareutvecklas eller byggas om så är det stor sannolikhet att vi kan hjälpa till. Vi kan göra små ändringar för att systemet ska fungera bättre men vi kan också vidareutveckla systemet och lägga till funktionalitet som saknas. På så sätt kan ditt befintliga system göra nytta i många år till.

Är det så att det är dags att satsa på ett nytt system så kan vi först gå igenom det befintliga systemet för att se om det går att återvinna kod eller tankesätt. Det sparar tid och därmed pengar vid utvecklandet av ett nytt system.

Återanvändning