Internet of Things (IoT)

Vi kan bygga olika tillämpningar med enkortsdatorer, t.ex. Arduino och Raspberry Pi.

Vi kan bygga olika tillämpningar med enkortsdatorer som exempelvis Arduino och Raspberry Pi. Till dessa går det att koppla in olika moduler, bland annat olika sensorer som kan avläsa omgivningen, för att kunna utföra olika uppgifter eller lösa problem.
Vi kan med hjälp av Bluetooth, WiFi eller Internet-anslutning skapa kommunikation mellan dessa enkortsdatorer och en smartphone eller tablet och därmed skicka och ta emot instruktioner och data från mobilappar vi utvecklat.

Arduino
Raspberry Pi
Bluetooth