EaseUP-Digitaliserad dokumenthantering & avtalssignering

Samlar hela dokumenthanteringen på en och samma plattform.

EaseUP samlar dokumenthanteringen på en plattform, där alla inblandade får tillgång till rätt information och kan e-signera med BankID direkt i appen.

Med EaseUP sköts allt ifrån interna dokument till kontrakt, blanketter och andra handlingar som ska delas med underleverantörer, kunder eller andra externa parter.

e-signering

Med e-signering menas att man signerar ett dokument eller avtal med en digital signatur till skillnad från traditionella signaturer som görs med papper och penna. I samband med vår digitala signatur loggar vi även data såsom signatur, användaruppgifter, position och tidsstämpel för att dokumentera signeringen och knyta den till det specifika dokumentet.

För att du ska vara säker på att rätt person står bakom den elektroniska signaturen använder vi ett elektroniskt ID. Vi stödjer BankID som är Sveriges vanligaste e-legitimation med över 7 miljoner användare, men erbjuder även vårt egna certifikat som alternativ lösning.

När den digitala signaturen är utförd kommer dokumentet att låsas och om någonting skulle ändras så kommer signaturen automatiskt visas som ogiltig.

Arkivbeständighet

Kombinationen av ett elektroniskt ID som kan säkerställa identiteten, tillsammans med loggad data i den elektroniska signaturen och den biometriska signaturen gör att ni får en underskrift av hög säkerhet.

En elektronisk signatur är juridiskt bindande enligt lag i de flesta delar av världen, och i kombination med en e-legitimation har den samma juridiska hållbarhet som en traditionell underskrift med papper och penna!

Vår lösning gör även att ni får ett dokument som per definition ses som ett originaldokument och är arkivbeständigt i digital form, så länge det finns giltigt certifikat bakom signaturen, alltså krävs aldrig en papperskopia.

Säker kommunikation

EaseUP är byggt för att kunna erbjuda kommunikation mellan användare med säkerheten i fokus. Hela systemet är byggt för att kunna säkerställa identiteten på alla användare och eliminera risken för felaktig mottagare, intrång i systemet och otillåten avläsning.

Det gör att vår plattform lämpar sig ypperligt för företag som hanterar mycket dokument som är affärskritiska eller sekretessbelagda, och som lägger stor vikt i att kunna ha ett kontrollerat flöde av dessa.

Är ditt bolag redo at ta sig an digitaliseringen möjligheter?

Vi är i ett tillväxtstadie där vi inte bara söker kunder, utan partners som vi kan växa tillsammans, bygga starka relationer och ett långsiktigt samarbete med.

Läs mer om EaseUP

 www.easeup.se